บริษัท จีซีไอ พิโก โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการธุรกิจให้บริการด้านสินเชื่อ รายย่อยระดับจังหวัดที่ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฏหมายภายใต้การ รับรองจากกระทรวงการคลัง

แจ้งเตือน! มิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท

โปรดระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อบริษัท จีซีไอ พิโก โซลูชั่น จำกัด ให้กู้ยืมเงินผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ โดยล่อลวงให้ผู้เสียหาย ทำการโอนเงินผ่านทางบัญชีบุคคล

ทางบริษัทไม่มีนโยบายหรือขั้นตอนการทำธุรกรรมใดๆกับกลุ่มลูกค้า ผ่านทางบัญชีบุคคลจะใช้เพียงบัญชีที่เปิดในนามบริษัทเท่านั้น หากท่านพบความผิดปกติสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 098-846-1955


ประกาศชี้แจงจากบริษัท จีซีไอ พิโก โซลูชั่น จำกัด เนื่องจากขณะนี้มีกลุ่มมิจฉาชีพได้ทำการใช้ชื่อบริษัท มากระทำการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ ปล่อยสินเชื่อออนไลน์ กับกลุ่มลูกค้าบุคคล ผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ และช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ


โดยทางบริษัทฯ ได้รับการร้องเรียนจากผู้เสียหายว่า ถูกกระทำการในลักษณะดังต่อไปนี้ #โปรดอ่านเพื่อรู้เท่าทันกลโกงการล่อลวงของมิจฉาชีพหรือผู้แอบอ้าง


  • ผู้แอบอ้างมีการกล่าวแนะนำตัว โดยแสดงบัตรพนักงาน ที่มีรูปถ่ายพร้อมเปิดเผยชื่อสกุล และมีการแนบบัตรประชาชนเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจต่อคู่สนทนา ซึ่งคาดการณ์ว่า บัตรประชาชน และรูปถ่ายดังกล่าวจะเป็นการนำของผู้อื่นมาใช้แอบอ้างในลักษณะเดียวกัน
  • พร้อมกันนี้ ยังเสริมสร้างความมั่นใจด้วยวิธีการแสดงหนังสือจดทะเบียนบริษัทที่รับรองโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นเอกสารของทางบริษัทฯ มาใช้ในการอ้างอิง อีกทั้งมีการแนบเอกสารการกู้ยืมเงินอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร ประกอบการพิจารณา
  • เมื่อมีการตอบตกลง จะถูกพาเข้าสู่กระบวนการถัดไป โดยผู้กู้เงินต้องทำสัญญาการกู้เงิน ซึ่งจะต้องทำการชำระค่าดำเนินการ งวดแรก เพื่อเป็นค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ซึ่งจะให้โอนเงินเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อบุคคลธรรมดา

“ จุดสังเกตว่าท่านกำลังถูกมิจฉาชีพล่อลวงให้โอนเงิน บัญชีปลายทางจะเป็นบัญชีบุคคล มิใช่ บัญชีที่เปิดขึ้นในนามของบริษัท ”


จากการกระทำดังกล่าว ทำให้มีผู้เสียหายหลายรายหลงเชื่อในกลลวง พร้อมทั้งโอนเงินค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมไปให้ผู้แอบอ้าง และไม่ได้รับเงินกู้ตามความประสงค์ที่จะขอกู้ยืมเงิน


ทั้งนี้ขอเรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัท จีซีไอ พิโก โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการธุรกิจ โดยมุ่งเน้นไปยังฐานลูกค้าองค์กรเป็นหลักและยังมิได้มีการเริ่มทำการตลาดไปยังกลุ่มลูกค้ารายย่อยโดยตรง ดังนั้นจึงยังไม่มีการให้พนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท ทำการติดต่อ หากลุ่มลูกค้ารายย่อยโดยตรง เพื่อรับสมัครบริการสินเชื่อ อย่างที่ทางบริษัทฯ ถูกนำไปแอบอ้างแต่อย่างใด และ ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายหรือ ขั้นตอนการทำธุรกรรมใดๆกับกลุ่มลูกค้าผ่านทางบัญชีบุคคล จะใช้เพียงบัญชีที่เปิดในนามบริษัทเท่านั้น


โดยการกระทำดังกล่าวทำให้บริษัทได้รับความเสียหายและเสื่อมเสียชื่อเสียง รวมไปถึงสร้างความเสียหายให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก และขอยืนยันว่าทางเรามิได้นิ่งนอนใจ พร้อมดำเนินการทางกฎหมายอย่างสูงสุดต่อผู้กระทำความผิด


#สำหรับผู้เสียหาย ทางบริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านเข้าแจ้งความ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดที่แอบอ้าง โดยมีขั้นตอนเบื้องต้นดังต่อไปนี้


  • รวบรวมหลักฐาน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักฐานการสนทนากับมิจฉาชีพ, หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชี
  • แจ้งความ ณ สถานีตำรวจในพื้นที่
  • นำใบแจ้งความ ข้อมูลชื่อ และเลขบัญชีเงินฝากที่มิจฉาชีพให้ท่านทำการโอนเงินเข้าสู่บัญชี ไปติดต่อกับธนาคารที่ท่านทำการโอนเงิน จากนั้นดำเนินการตามคำแนะนำ หรือขั้นตอนที่ทางธนาคารพิจารณา

และทางบริษัทฯ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านสามารถส่งมอบหลักฐานบันทึกการสนทนา รวมถึงข้อมูลเลขบัญชีปลายทางผู้รับเงิน ที่หลอกให้ท่านโอนเงินเข้าไป เพื่อที่ทางบริษัทซึ่งเป็นผู้เสียหายในการถูกแอบอ้าง จะได้ทำการรวบรวมข้อมูล และนำส่งฟ้องร้องผู้กระทำความผิดเป็นลำดับต่อไป


ในกรณีที่ท่านได้รับการติดต่อจากบุคคล และกระทำการในลักษณะที่กล่าวมาข้างต้น กรุณาอย่าหลงเชื่อ อย่าให้ข้อมูลส่วนตัว และทำการโอนเงิน ให้เป็นอันขาด


“ ทางบริษัทไม่มีนโยบายหรือขั้นตอนการทำธุรกรรมใดๆกับกลุ่มลูกค้าผ่านทางบัญชีบุคคล จะใช้เพียงบัญชีที่เปิดในนามบริษัทเท่านั้น ”

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม 2565